اخبار مهم
Home / سیاسی / گزارش تصویری: زرهپوش به سبک داعش
365631_286.jpg

گزارش تصویری: زرهپوش به سبک داعش

سرویس سیاسی vs666؛ گروه امنیتی دفاعی: تروریست های داعش علاقه خاصی به زره پوش کردن خودروهای خود دارند. آن هم به صورت دست ساز و چهل تکه. این علاقه به بروز خلاقیت های جالبی در این کار منجر می شود. خلاقیتی که خودروهای نظامی بی بدیلی به ارمغان می آورد که حاصل در اختیار داشتن تکه های متعدد فلز، یک دستگاه جوشکاری و فرصت زیاد است. می توانید نمونه هایی از آن را در ادامه ببینید و برای خواندن گزارش مشروح درباره خودروهای داعش اینجا را مشاهده کنید.
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش کردن به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش به سبک داعش
گزارش تصویری: زرهپوش به سبک داعش

می فایل