اخبار مهم
Home / فرهنگی / گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
352302_348.jpg

گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک

مهر: پیکر مادر شهید احمد پلارک صبح امروز جمعه با در تهران تشییع شد. شهید پلارک وصیت کرده بود که دستمالی را که برای سالار شهیدان گریسته را در قبر بزارند و همین امر باعث عطر افشانی مزار این شهید شد.
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک
گزارش تصویری: تشییع پیکر مادر شهید احمد پلارک

می فایل