اخبار مهم
Home / فرهنگی / گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
354371_593.jpg

گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی

خبرگزاری مهر: مراسم افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی صبح امروز چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران و جمعی از اعضای شورای شهر تهران در خیابان شهید بهشتی برگزار شد.
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی
گزارش تصویری: افتتاح ایستگاه مترو میرزای شیرازی

می فایل