اخبار مهم
Home / دسته‌بندی نشده / چیستان چهارم

چیستان چهارم

علفیست بر لب دریا که آن را خر خورد

گر به دست شه افتد ملک هفت کشور برد

می خورد خون سیاه و می رود راه سفید

گر ز ره رفتن بیفتد ضربتی بر سر خورد.

وضعیت ارسال جواب معما: 
label_off
نمایش در اسلایدر صفحه اصلی: 
yes
وضعیت سختی معما: 
تهیه کننده: 
می فایل
لینک منبع