اخبار مهم
Home / دسته‌بندی نشده / چیستان سوم

چیستان سوم

عجایب خلقتی دیدم در این دشت                         صدش ناخن بودی در پا و در دست

سرش پنج و تنش پنج و نفس چهار                      جوابم را بده ای فرد هوشیار

وضعیت ارسال جواب معما: 
label_off
نمایش در اسلایدر صفحه اصلی: 
yes
وضعیت سختی معما: 
تهیه کننده: 
می فایل
لینک منبع