اخبار مهم
Home / دسته‌بندی نشده / معمای فارغ التحصیلان

معمای فارغ التحصیلان

در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ، ۱۰۰ نفر
فارغ التحصیل دختر و پسر وجود دارد . شما
می دانید که:
  ۱- در این جشن ، حداقل یکی از فارغ
التحصیلان پسر است.
  ۲- اگر به طور تصادفی دو فارغ التحصیل را
انتخاب کنید حتما یکی از آن ها دختر است.
  چند نفر از فارغ التحصیلان دختر و چند
نفر پسر هستند ؟

وضعیت ارسال جواب معما: 
label_off
نمایش در اسلایدر صفحه اصلی: 
yes
وضعیت سختی معما: 
تهیه کننده: 
می فایل
لینک منبع