اخبار مهم
Home / دسته‌بندی نشده / معمای باغ پرتقال

معمای باغ پرتقال

یک باغ پرتقال ، ۳۰۰۰ پرتقال داده . این وظیفه به شما محول شده که این۳۰۰۰ پرتقال رو به شهر برسونید. فاصله ی بین باغ و شهر ۱۰۰۰ کیلومتره . کامیون شما هربار فقط ۱۰۰۰ پرتقال گنجایش داره . شما بابت هر
کیلومتری که از باغ به طرف شهر حرکت می کنید باید یک پرتقال رو به عنوان عوارض استفاده از جاده، پرداخت کنید . البته در مسیر بالعکس یعنی از شهر به طرف باغ نیازی به پرداخت عوارض نیست .

با توجه به این شرایط شما حداکثر چند پرتقال میتونید به شهر برسونید ؟ چطور ؟

وضعیت ارسال جواب معما: 
label_off
نمایش در اسلایدر صفحه اصلی: 
yes
وضعیت سختی معما: 
تهیه کننده: 
می فایل
لینک منبع