اخبار مهم
Home / سیاسی / مدیریت انقلابی، حلقه فراموش شده دولت یازدهم
486498_877.jpg

مدیریت انقلابی، حلقه فراموش شده دولت یازدهمچه رخدادهایی در فضای سیاسی، اجتمامی کشور به وقوع پیوسته که رهبر انقلاب با تاکید بر مدیریت انقلابی خواستار یک نوع اصلاح مدیریتی در کشور می شوند؟ چه کاستی ها در سیستم فعلی کشور همچون علف های هرز مانع خدمت رسانی مدیران انقلابی گردیده است؟

می فایل