اخبار مهم
Home / فرهنگی / ماجرای استعفای پر سر و صدای حسین علیزاده چه بود؟
363330_507.jpg

ماجرای استعفای پر سر و صدای حسین علیزاده چه بود؟

سرویس فرهنگی vs666؛ ویژه‌نامه مثلث نوشت: استعفاي حسين عليزاده، نوازنده پيشکسوت و برجسته تار و سه تار از سمت دبيري شوراي عالي خانه موسيقي يکي از پرحاشيه ترين اتفاق هاي سال ۹۴بود که با واکنش هاي متفاوتي از سوي چهره هاي موسيقي کشور مواجه شد.

او روز شانزدهم دي ماه با انتشار متن استعفاي خود در رسانه ها نوشت: بنابر تجربه اي که طي سه سال گذشته در شوراي عالي خانه موسيقي داشته ام، روحيات و اصول فکري خود را در راستاي آن نديده، بنابر اين بدون آنکه کتبا استعفايي تقديم کنم، بدون جنجال از آن کناره گيري کرده ام. با کمي دقت به بيان رسمي شوراي عالي خانه موسيقي، به روشني مي توان دريافت که اعضاي شورا در جريان تمام امور خانه نيستند. نمونه آن عدم اطلاع مسئولان خانه موسيقي از غيبت اينجانب است که پس از گذشت حدود ۱۸ ماه همان طور که در بيانيه درج شده (خرداد ۹۳ آخرين جلسه شورا) آن را در وب سايت رسمي خانه اعلان داشته اند.

اين موسيقيدان ايراني که سال پيش از آن ضمن عدم پذيرش نشانه شواليه ادب و هنر دولت فرانسه، خود را بي نياز از دريافت پيشوند و پسوند دانسته بود، چند موضوع را علت اصلي استعفايش اعلام کرد که مهمترين آنها طبق تاکيد وي در نامه استعفايش عبارت بودند از عدم اثر گذاري اين شورا در حل موضوعات خانه موسيقي و عدم بيطرفي آن در مسائل ريز و درشت موسيقي کشور.

پنج روز پس از اين استعفا حميدرضا نوربخش، مدير عامل خانه موسيقي درباره استفعفاي حسين عليزاده گفت: شوراي عالي به زودي تشکيل جلسه مي دهد و درباره استعفاي ايشان تصميم گيري مي کند.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به نامه منتقدين مبني بر عدم شرکت در جلسه «نقد و بررسي خانه موسيقي» اين جلسه برگزار خواهد شد يا خير نيز گفت: ما با گروه خاصي طرف نيستيم. اين جلسه يک جلسه آزاد نقد است که هر منتقدي مي تواند در آن شرکت داشته باشد.

مدير عامل خانه موسيقي گفت: ضمن اينکه نامه اي که منتشر شد هيچ امضايي نداشت، جمعي از منتقدين که در آن نامه مورد اشاره قرار گرفته اند معلوم نيست چه کساني هستند،طبعا نمي توان براي نامه اي که امضا ندارد در مقام پاسخگويي برآمد . هر کسي که نامه را داده بايد مسئوليت آن را نيز بپذيرد اما اين نامه هيچ امضايي ندارد.

پذيرش استعفا

استعفاي عليزاده که در آستانه برگزاري جشنواره سي و چهارم موسيقي فچر اتفاق افتاده بود، در نخستين نشست شوراي عالي خانه موسيقي پس از اين استعفا که ۱۰ روز پس از آن برگزار شده بود مطرح و مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت اما نتيجه اين بررسي ها رسانه اي نشد. از همين رو تا نزديک به دو ماه پس از استعفاي عليزاده، رسانه ها به چند و چون ماجرا ورود نکردند . اما روز پنجم بهمن ماه بود که روابط عمومي خانه موسيقي با انتشار خبري در رسانه ها از پذيرش اين استعفا خبر داد. در اين خبر آمده بود که در نخستين جلسه که ۲۶ دي ماه تشکيل شد، انتخابات دوره جديد و استعفاي جسين عليزاده از موسيقيدان کشور از سمت دبيري و سخنگوي شوراي عالي خانه موسيقي بررسي شده و اعضاي شورا با پذيرش استعفاي حسين عليزاده موافقت کردند

اين نشست با حضور محمدرضا شجريان، مصطفي کمال پورتراب، داوود گنجه اي، فرهاد فخرالديني، هوشنگ کامکار، محمد سرپر و حميدرضا نوربخش تشکيل شده بود.
پس از انتشار اين خبر، رقابت رسانه ها در پيگيري ماجراي استعفا و پذيرش آن آغاز شد و واکنش هاي متعدد چهره هاي موسيقي کشور به ماجراي استعفاي عليزاده ، مهمترين واکنش به اظهار نظر استاد محمد رضا شجريان خواننده برجسته موسيقي ايران مربوط مي شد.

واکنش رئيس شوراي عالي خانه موسيقي

محمد رضا شجريان که رياست شوراي عالي خانه موسيقي را بر عهده دارد، در واکنش به اين موضوع گفت:شوراي عالي از اين اتفاق متاسف و متاثر است و اينکه چرا ايشان که نخستين مدير عامل اين خانه بوده و در اين سال ها نيز به عنوان سخنگو و دبير شوراي عالي فعاليت مي کردند، به اينجا رسيده که از خانه موسيقي استعفا بدهند، تاثر برانگيز است.

شجريان بيان کرد: در اين مدت ايراداتي به خانه موسيقي وارد شده است و مي گويند شوراي عالي و هيات مديره غيرقانوني است که اين مساله به هيچ عنوان صحت ندارد. همه چيز قانوني است و حقوقدانان نيز به اين مساله صحه مي گذارند که فعاليت هيات مديره و شوراي عالي تا اسفند ماه سال ۹۴ قانوني است و در اين تاريخ بايد دوباره انتخابات برگزار و شوراي عالي و هيات مديره جديد انتخاب شون.د

می فایل