اخبار مهم
Home / فرهنگی / قصد متلک‌گویی سیاسی نداشتیم
491620_153.jpg

قصد متلک‌گویی سیاسی نداشتیمنویسنده فیلمنامه «ترمینال غرب» گفت: من به هیچ عنوان نمی خواستم متلک بگویم، بلکه واقعا می‌خواستم که مصلحانه و خیرخواهانه حرفی را به مسئولین دولت زده باشم. می خواستم به مردم بگویم این انتظار را برای دولت ایجاد نکنیم که زیربار ذلت برود و به هرقیمتی عزت کشور را زیر پا بگذارد؛ اما مسیر ما در روشنگری و رساندن این پیام اغنای مردم است؛ یعنی آنالیز و تشریح واقعیت.

می فایل