اخبار مهم
Home / سیاسی / فعال اصلاح‌طلب: روحانی سقف برنامه‌های‌ اصلاح‌طلبی نیست
566781_898.jpg

فعال اصلاح‌طلب: روحانی سقف برنامه‌های‌ اصلاح‌طلبی نیستحتی اگر رئیس‌جمهور همه برنامه‌های خود را اجرایی کند و به همه تعهدات خود نیز عمل کند او سقف برنامه‌های‌اصلاح‌طلبی نیست، بلکه آقای روحانی کف برنامه‌های اصلاح‌طلبی است.

می فایل