اخبار مهم
Home / فرهنگی / فرهنگ‌سازی به سبک خندوانه‌ای ها
489430_260.jpg

فرهنگ‌سازی به سبک خندوانه‌ای هاخندوانه و دست اندرکاران تولید این برنامه در واقع در حال ایجاد یک فرهنگ مثبت هستند. اقدامی که بسیار نیاز بوده و این بار این برنامه تلویزیونی به رقم خوردن آن کمک کرده است. فرهنگ «به هم نخندیم، با هم بخندیم» همان فرهنگ اخلاقی است که این برنامه در حال رقم زدن آن است و از این باب باید به تولیدکنندگان آن دست مریزاد گفت.

می فایل