اخبار مهم
Home / فرهنگی / عکس: مهران مدیری و چالش زدن سبیل سروش صحت
363679_763.jpg

عکس: مهران مدیری و چالش زدن سبیل سروش صحت

شریان نیوز: مهران مدیری در قسمتهای اولیه این برنامه نیز موهای یکی از شرکت کنندگان را زده بود!

سروش صحت سالهاست که سیبیل خودرا نزده است .

می فایل