اخبار مهم
Home / سیاسی / عکس: تیتر معنا‌دار شرق برای روحانی
365819_418.jpg

عکس: تیتر معنا‌دار شرق برای روحانی

سرویس سیاسی vs666: هم‌نشینی عکس‌ها و تیتر ها در کنار هم درموارد بسیاری معانی مستقلی از هردوی آن‌ها ایجاد می‌کند. تیتر یک امروز روزنامه شرق با تیتر دوم آن که عکس دکتر روحانی است در حالی که دست‌های خود را نشان می‌دهد به‌گونه ناخوشایندی حس توهین به رئیس جمهور قانونی کشور را ایجاد می‌کند.
این هم‌نشینی به احتمال زیاد برآمده از بی‌توجهی و غیر حرفه‌ای عمل کردن همکاران روزنامه شرق است اما به هر رو ایجاد این معنی از صفحع اول روزنامه شرق ناگزیر و تاسف بر‌انگیز است.

می فایل