اخبار مهم
Home / علم و فناوری / عکس/ انتقال دیتا سنتر میکروسافت به اعماق دریا
352637_728.jpg

عکس/ انتقال دیتا سنتر میکروسافت به اعماق دریا

سرویس فناوری vs666: مایکروسافت براین باور است که تاسیس کردن دیتاسنتر در کف اقیانوس باعث می‌شود که بتوان دیتاسنترها را سریع‌تر ساخت و این مکان‌ها در عمق دریا آسیب کمتری به محیط زیست می‌زنند و خطری در برندارند. قرار دادن دیتاسنتر در زیر دریا باعث می‌شود که همه چیز سرد باقی بماند و دستگاه‌ها با مشکل گرمایی مواجه نشوند و همچنین شرکت‌ها می‌توانند از فضای بیشتری استفاده کنند.

می فایل