اخبار مهم
Home / سیاسی / شرایط فعلی کشور ناشی از سومدیریت و ناکارآمدی دولت است
490016_841.jpg

شرایط فعلی کشور ناشی از سومدیریت و ناکارآمدی دولت استبیانیه مهم محمدباقر قالیباف درباره انتخابات تا دقایقی دیگر منتشر می‌شود.

می فایل