اخبار مهم
Home / فرهنگی / رکوردهای تاریخی که ارتش در هنر ایران برجای گذاشت
495834_399.jpg

رکوردهای تاریخی که ارتش در هنر ایران برجای گذاشتبا وجود تولید آثار گوناگون فرهنگی و هنری در ارتباط با ارتش جمهوری اسلامی و ثبت رکوردهای دست نیافتنی آثار مربوط به ارتش در جذب مخاطب، به نظر می‌رسد سهم ارتش از تولیدات هنری در سالهای اخیر ناچیز است و همواره در سایه فعالیت‌های سایر نیروها قرار گرفته.

می فایل