اخبار مهم
Home / سیاسی / روحانی در انتخابات ۹۶ به تنهایی رایی نداشت
571882_178.jpg

روحانی در انتخابات ۹۶ به تنهایی رایی نداشتخلاصه آن چیزی که این کتاب می گوید این است که طرفداران اسلام پساسیاسی در تطبیق دادن خود با اوضاع جامعه سرعت بیش تری داشته اند. این بحث الزاما ناطر به  به خوبی و بدی این یا آن هویت نیست و در وهله نخست نگاه توصیقفی به روند شکل گیری ، بروز و ظهور و چالش های دو هویت دارد.

می فایل