اخبار مهم
Home / فرهنگی / روایت حوادث روز عاشورا از زبان اسب حضرت علی اکبر(ع)
567528_970.jpg

روایت حوادث روز عاشورا از زبان اسب حضرت علی اکبر(ع)اگر علی اینهمه وقت در میدان چرخید و جنگید و زخم خورد و نیفتاد، اگر علی اینهمه وقت تا مرز شهادت رفت و بازگشت، اگر علی اینهمه جان را گرفت و جان نداد، اگر علی آنهمه را کشت و کشته نشد، اگر از علی به قاعده دو انسان خون رفت و همچنان ایستاده ماند، همه از سر همین پیوندی بود که هنوز از دو سمت نگسسته بود.

می فایل