اخبار مهم
Home / سیاسی / راهکار انتخاباتی دولت برای فرار از چالش‌ها
487667_473.jpg

راهکار انتخاباتی دولت برای فرار از چالش‌هادر شرایطی که کشور با رکود بی سابقه ای مواجه است و مطالبات معیشتی مردم روز به روز افزایش می یابد، حلقه مشاوران روحانی برای خروج از این چالش ها نسخه «غیریت سازی فرهنگی» را تجویز کرده اند.

می فایل