اخبار مهم
Home / دسته‌بندی نشده / دردسر جدید

دردسر جدید

شخص نابینایی به نام جیمز در خانه تنهاست
همسر او از خانه بیرون رفته و هنوز
بازنگشته است ولی جیمز باید قرصهای خود
را بموقع مصرف کند. او در جیب لباس خود
چهار عدد قرص دارد که دو تای آنها مشکی و
دوتای دیگر سفید هستند و همگی دارای شکل
هندسی یکسان هستند. جیمز باید یک قرص مشکی
و یک قرص سفید مصرف کند و اگر بیشتر یا
کمتر از این مقدار مصرف کند دچار مشکل جدی
خواهد شد. با توجه به اینکه وی قادر به
دیدن رنگ قرصها نیست چطور میتواند یک قرص
مشکی و یک قرص سفید بخورد؟

وضعیت ارسال جواب معما: 
label_off
نمایش در اسلایدر صفحه اصلی: 
yes
وضعیت سختی معما: 
تهیه کننده: 
می فایل
لینک منبع