اخبار مهم
Home / فرهنگی / خبرنگاری كه مدت‌ها در صف شهادت ايستاده بود!
485872_705.jpg

خبرنگاری كه مدت‌ها در صف شهادت ايستاده بود!داوطلبانه و مشتاقانه به سوريه رفته بود تا در ميان مدافعان حرم، هم تصويرگر مجاهدت‌ها و رشادت‌هايشان باشد، هم در جمع‌هاي شبانه برايشان مداحي كند. صداي آشناي او به‌خصوص در روزهاي پاياني اشغال حلب، هنوز در خيال‌ها جاري است: «محسن خزائي، خبرگزاري صداوسيما، حلب.»

می فایل