اخبار مهم
Home / ورزشی / خاص‌ترین چهره‌های ورزشی سال ۹۵ چه کسانی بودند؟
486521_679.jpg

خاص‌ترین چهره‌های ورزشی سال ۹۵ چه کسانی بودند؟روند رو به رشد ورزش کشور در سال های اخیر نشان داده که هر چه پیش می رویم، بر آمار موفقیت های ورزشی افزوده می شود و ناکامی های متعددی هم در میادین مختلف وجود دارد که ناگزیر باید از آنها عبور کرده و به آینده چشم دوخت. در این میان اما نمره منفی به مدیریت ورزشی ارائه می شود که به گواه ورزشکاران و کارشناسان، نتوانست کمک چندانی به این روند رو به رشد داشته باشد و آنچه به دست آمده هم از همت ورزشکاران کشورمان بوده است.

می فایل