اخبار مهم
Home / فرهنگی / تهیه‌کننده‌‌‌ای که از سوژه‌های سخت نمی‌ترسد!
486996_217.jpg

تهیه‌کننده‌‌‌ای که از سوژه‌های سخت نمی‌ترسد!مسئله فقط پول نیست، پول صرف و فراوان به یک فیلم کیفیت نمی‌دهد. اگر تهیه‌کننده‌ای تنها نقش یک ماشین چاپ اسکناس را ایفا کند، قطعاً آن فیلم اثر ماندگاری نخواهد شد. تهیه‌کننده برای تهیه چنین فیلم‌هایی باید حوصله، جسارت و هوش بالایی داشته باشد؛ سه خصیصه‌ای که رضوی ثابت کرده از آن‌ها برخوردار است.

می فایل