اخبار مهم
Home / فرهنگی / تصاویر: مرمت عجیب یک کلیسای باستانی
366694_844.jpg

تصاویر: مرمت عجیب یک کلیسای باستانی

سرویس عکس و فیلم vs666: هنرمند مطرح ایتالیایی “ادواردو ترسولدی” (Edoardo Tresoldi) توانسته با استفاده از اسکلتی فلزی و شبکه‌ای سیمی بقایای یک کلیسای باستانی را احیا کرده و این سازه‌ی کهن را به شکلی متفاوت به بازدید کنندگان نشان داده است.
تصاویر: مرمت عجیب یک کلیسا
تصاویر: مرمت عجیب یک کلیسا
تصاویر: مرمت عجیب یک کلیسا

می فایل