اخبار مهم
Home / فرهنگی / تصاویر: فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
367775_426.jpg

تصاویر: فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟

سرویس عکس و فیلم vs666: گرفتن یک عکس زیبا گاهی اوقات یک چالش واقعی است اما امروزه به یاری نرم‌افزارهای ویرایش تصویر، هر عکس معمولی را می‌توان به یک اثر هنری جذاب تبدیل نمود. پیتر استورات، عکاس مشهور، در تصاویر زیر این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. 
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
 فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟
فتوشاپ با عکس‌ها چه می‌کند؟

می فایل