اخبار مهم
Home / فرهنگی / تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
350636_243.jpg

تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران

سرویس عکس و فیلم vs666: روزنامه گاردین در گزارشی اقدام به انتشار تصاویری از ورزش اسکی در تهران نمود. این تصاویر را در ادامه با هم می‌بینیم.
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران
تصاویر روزنامه گاردین از اسکی در تهران

می فایل