اخبار مهم
Home / فرهنگی / تصاویر: تخلیه خشم به روش روسی
354862_117.jpg

تصاویر: تخلیه خشم به روش روسی

خبرگزاری مهر: یک شرکت روسی یک روش غیرمعمول تخلیه خشم و استرس به مشتریان خود پیشنهاد می دهد. افراد خشمگین می توانند با پتک به جان وسیله های یک اتاق بیافتند.
تصاویر: وسایل این اتاق را با خیال راحت بشکنید!
تصاویر: وسایل این اتاق را با خیال راحت بشکنید!
تصاویر: وسایل این اتاق را با خیال راحت بشکنید!
تصاویر: وسایل این اتاق را با خیال راحت بشکنید!
تصاویر: وسایل این اتاق را با خیال راحت بشکنید!
تصاویر: وسایل این اتاق را با خیال راحت بشکنید!
تصاویر: وسایل این اتاق را با خیال راحت بشکنید!
تصاویر: وسایل این اتاق را با خیال راحت بشکنید!

می فایل