اخبار مهم
Home / فرهنگی / تصاویر: انقلاب در مدار ۳۶۰ درجه
354445_650.jpg

تصاویر: انقلاب در مدار ۳۶۰ درجه

فارس: دهه فجر انقلاب اسلامی سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزشهای اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است. در دهه فجر اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بشمار می‌رود.
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه
تصاویر: انقلاب در مدار 360 درجه

می فایل