اخبار مهم
Home / فرهنگی / تصاویر: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
355946_469.jpg

تصاویر: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر

سرویس عکس و فیلم vs666: سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر ٬ ارکستر زهی به رهبری شهرداد روحانی در سالن همایش های برج میلاد به روی صحنه رفت.
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر
گزارش تصویری: اجرای شهرداد روحانی در جشنواره موسیقی فجر

می فایل