اخبار مهم
Home / سیاسی / بین المللی شدن اردبیل؛ اولویتِ اصلی در انتخاب نماینده‌ای اصلح
353809_171.jpg

بین المللی شدن اردبیل؛ اولویتِ اصلی در انتخاب نماینده‌ای اصلح

تابناک: در ایام نزدیک شدن به انتخابی دیگر توسط مردم کشورمان، این بار در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی، اولویت های گوناگون و بعضا متفاوتی مدنظر کارشناسان سیاسی است؛ اولویت هایی که همگی در تلاش برای انتخاب مجلسی کارآمدتر در دهمین دوره را امید می دهد. پیرامون اولویت های اصلی نماینده کارآمد برای صندلی های سبز بهارستان در استان اردبیل، مهندس هادی یوسف پور آذری، کارشناس سیاسی و عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، دیدگاهی نو دارد که در ادامه مختصری از این گفت و گو آمده است:بین المللی شدن اردبیل؛ اولویتِ اصلی در انتخاب نماینده ای اصلح

از دیدگاه شما اولویت اصلی در انتخاب نماینده ای کارآمد برای توسعه استان اردبیل چیست؟

در مورد اولویت های اصلی در انتخاب اصلح، گزینه های متعددی مطرح است. اما در نظر بنده نیاز اصلی استان اردبیل در شرایط حاضر، در اولویت قرار گرفتن مساله اساسی “بین الملل گرایی” برای استان است.

منظورتان از بین الملل گرایی چیست؟

همان طور که می دانید، امروزه بین الملل گرایی از مهمترین شاخص های توسعه در عرصه های گوناگون و عبارت است از استفاده از ظرفیت های منطقه ای و جهانی در راستای بهره برداری بیشتر از فرصت ها؛ فرصت هایی که در قرن بیست و یکم و گسترش ارتباطات و بازیگری کنش گرانی جدید در عرصه بین الملل، روز به روز در حال افزایش است.

در همین راستا، استفاده از ظرفیت های بالقوه سایر کنشگران بین المللی در راستای اعتلای منافع ملی و محلی به عنوان هدفی راهبردی، می بایست از خواسته های اصلی مردم در جهت پیشرفت و تامین منافع ملی باشد و درچهارچوب منافع محلی نیز پیگیری شود.

از سویی دیگر، بین الملل گرایی به عنوان راهبردی مهم در افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و در قالب تاکید بر «تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت» به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری نیز قابل شناسایی است. همچنین، گسترش تعاملات و ارتباطات جهانی همراه با برچیده شدن روش های سنتی و کلاسیک دیپلماتیک در برقراری ارتباطات در ورای مرزهای یک سرزمین، زمینه های جدیدی را در اختیار مردم و مسئولین قرار می دهد تا کنشگران در داخل کشورها بتوانند برای ارتقای جایگاه خود به صورت مستقیم اقدام نمایند.

بر همین اساس از اولویت های اصلی دولت های پیش رو از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش برای استفاده از ظرفیت های مثبت بین الملل گرایی با هدف ارتقای منافع ملی و محلی در کشور است. هرچند موضوع اخیر مهم اما مورد نظر اینجانب فعال شدن کنش گران محلی در عرصه استفاده از ظرفیت های جهانی است که می بایست به عنوان فرهنگی فراگیر در کشور شناخته، مطالبه و پیگیری گردد.

آیا استان اربیل در عرصه بین الملل گرایی ظرفیت هایی دارد؟

صد در صد؛ استان اردبیل به عنوان یکی از مراکز مهم و راهبردی در تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران، می بایست با توجه به فرصت هایی نظیر داشتن مرز بین المللی، ظرفیت کشاورزی فعال، امتیازات توریستی طبیعی و تاریخی و … ، برنامه ریزی راهبردی برای تقویت جایگاه منابع انسانی و طبیعی خود با بهره برداری از فرصت های بین المللی شدن، در دستور کار توسعه استان قرار داشته باشد؛ برنامه ریزی که نه تنها به عنوان ضرورت پیشرفت استان مورد توجه مدیران استانی بلکه با افزایش آموزش های عمومی به عنوان خواست و مطالبه مردم استان نیز مورد شناسایی قرار گیرد.

بین الملل گرایی در استان اردبیل چگونه محقق خواهد شد؟

بین الملل گرایی پیش زمینه ها و به عبارتی دیگر گام هایی برای تحقق نیاز دارد که به صورت اجمالی می توان این گونه جمع بندی نمود:

– احساس نیاز و رشد مطالبه مردمی برای بهره برداری از ظرفیت های بین المللی برای ارتقای استان

– شناسایی و توجه به اهمیت بین المللی شدن استان توسط مدیران عالی محلی، منطقه ای و ملی

– شناسایی فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف استان در بین الملل گرایی

– انتخابات نمایندگان مردم در قوه قانون گذاری کشور با ظرفیت های جهانی و بین المللی

– استفاده از ظرفیت های مختلف قوای سه گانه برای فرصت سازی بین المللی

– ارائه برنامه های راهبردی، عملیاتی، کوتاه مدت و بلندمت بین المللی شدن استان توسط نمایندگان مردم در دولت و مجلس شورای اسلامی

– کارشناسی برنامه های ارائه شده توسط نخبگان دانشگاهی استان و ارتقای کمی و کیفی آن

– معرفی، ارائه، مطالبه و پیگیری روند اجرایی برنامه توسط رسانه های مختلف استان

– ارائه گزارش های هدفمند و زمان مند توسط مراجع استانی به مردم

به نظر شما مهم ترین گام در این زمینه کدام است؟

دغدغه مندی بین الملل گرایی توسط مردم؛ بخصوص برای استان اردبیل با توجه به ظرفیت های سیاسی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و … برای افزایش رشد در سالیان اخیر با شتاب بیشتر، ضرورت دارد. مطالبه بین الملل گرایی توسط مردم در راس تقاضاها قرار گرفته تا توسط مسئولین محلی، اقدامی اثرگذار در زمینه رفع محرومیت ها و معظلات استان از جمله بیکاری و رشد مناسب در عرصه های صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی و … انجام دهند.

در این زمینه توجه اکید به ظرفیت های نیروی جوان کار، ظرفیت های مرزی، محصولات ویژه و راهبردی، طرح در دست اقدام منطقه آزاد تجاری اقتصادی، اتمام پروژه حمل و نقل ریلی و … ضروری است.

توصیه شما به مردم در انتخابات پیش رو در این زمینه چیست؟

با توجه به اهمیت موضوع بین المللی شدن؛ راهبردِ اساسی در ارتقای وضعیت استان که ضرورت ها و گام های آن مورد شناسایی قرار گرفت، معتقدم در شرایط حاضر که به روزهای انتخاب نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم، توجه به این موضوع ضرورتی اساسی برای رفع مشکلات و توسعه همه جانبه استان برای سال های آتی دارد که می بایست توسط مردم مورد شناسایی و مطالبه قرار گیرد.

انتخاب نماینده ای با برنامه در این زمینه که سوابق مناسبی نیز در این زمینه در کارنامه خود دارد، الزامی حیاتی برای آینده استان است؛ نماینده ای که نه تنها شرایط بین الملل و ظرفیت های آن را می شناسد بلکه ابزارهای موفقیت دراین زمینه را نیز در اختیار داشته و بتواند مناسبات بین المللی را برای تقویت استان فعال نماید.

نماینده ای این گونه می تواند با اثرگذاری موثر خود در قوه قانون ساز کشور، هر ساعت را برای استان تبدیل به یک روز، هر روز را تبدیل به یک ماه، و هر ماه را تبدیل به یک سال نموده و اردبیلی توسعه یافته تر در مسیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ترسیم نماید؛ فرصتی که در روزهای پس از رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام، دوچندان نیز شده است.

می فایل