اخبار مهم
Home / ورزشی / بیانیه تراکتورسازی در مورد تکمیل پرونده حرفه‌ای‌گری
592114_652.jpg

بیانیه تراکتورسازی در مورد تکمیل پرونده حرفه‌ای‌گریپیرو انتشار برخى اخبار و اظهارات نادرست پیرامون روند تکمیل پرونده حرفه‌اى‌سازى باشگاه‌ها و با توجه به ضرورت شفاف‌سازى در این خصوص، باشگاه تراکتورسازى تبریز نسبت به ارائه گزارش تفصیلى در خصوص طى این مراحل براساس مهلت تعیین شده به شرح ذیل اقدام می‌کند.

می فایل