اخبار مهم
Home / فرهنگی / بهروز افخمی از برنامه هفت رفت!
493562_604.jpg

بهروز افخمی از برنامه هفت رفت!مدیر گروه اجتماعی شبکه سه : افخمی می خواهد فیلم بسازد و با تفاهم دوسویه بعد از انتخابات تیم جدیدی به این برنامه می آیند. بدنی ترتیب این سومین تغییر مجری در برنامه هفت است.

می فایل