اخبار مهم
Home / فرهنگی / بسیاری از وعده‌های دولت یازدهم در حوزه فرهنگ در حدشعار باقی ماند
490989_592.jpg

بسیاری از وعده‌های دولت یازدهم در حوزه فرهنگ در حدشعار باقی ماندوزیر اسبق ارشاد در ارتباط با سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم گفت: با وجود تاکیدات فراوان رهبری بر حمایت از فیلم‌هایی با رویکرد اسلامی و انقلابی و تکریم نیروها و آثار ارزشی، در عمل اقدام درخوری صورت نمی گیرد و شرایط به گونه‌ای است که عناصر دلسوز با زبان بی‌زبانی متوسل به ضرب المثل معروف «ما را به خیر تو امید نیست…» می‌شوند!

می فایل