اخبار مهم
Home / فرهنگی / برنامه‌سازی برای مردم یا تبلیغ دبیر جشنواره جهانی فجر؟!
499436_266.jpg

برنامه‌سازی برای مردم یا تبلیغ دبیر جشنواره جهانی فجر؟!در یادداشت این خبرگزاری به حضور تبلیغاتی میرکریمی در این برنامه پرمخاطب در اوج برگزاری جشنواره جهانی اشاره شده است؛ اقدامی که چون همراه با تبلیغات بیش از اندازه برای حضور او در قامت دبیر دوره بعدی جشنواره همراه شده بود؛ باعث ایجاد شائبه‌هایی برای تبلیغاتی بودن برنامه شده است.

می فایل