اخبار مهم
Home / فرهنگی / اگر «نبرد خلیج فارس» را آمریکایی ها می ساختند…
488187_935.jpg

اگر «نبرد خلیج فارس» را آمریکایی ها می ساختند…به هر کسی می رسیدیم با چشمانی گرد شده می گفتیم: این فیلم ِ نبرد خلیج فارس رو دیدی؟ بی شرفا بچه هاشون رو چطوری دارن بزرگ می کنن! اما نبرد خلیج فارس دیده نمی شود. چون آمریکایی ها آن را نساخته اند و در آن ایرانی ها را تحقیر نکرده اند…

می فایل