اخبار مهم
Home / ورزشی / افتتاحیه‌های انتخاباتی رئیس دولت به وزیر ورزش و جوانان سرایت کرد!
505506_417.jpg

افتتاحیه‌های انتخاباتی رئیس دولت به وزیر ورزش و جوانان سرایت کرد!بخش ديگر فعاليت هاي وزير در هفته هاي اخير به افتتاح هاي پي در پي پروژه هاي ورزشي بر مي گردد. افتتاح هايي كه گاهي آنقدر زياد مي شود كه همه انگشت به دهان مي مانند كه او چطور مي تواند به اين سرعت در نقاط مختلف كشور باشد؟

می فایل