اخبار مهم
Home / سیاسی / اروپایی‌ها بدون آمریکا پایبند به برجام نخواهند ماند
574486_657.jpg

اروپایی‌ها بدون آمریکا پایبند به برجام نخواهند ماندبا خروج آمریکا از برجام کشور های اروپایی پای خود را کنار خواهند کشید چرا که آن ها پیرو اقتصاد آزاد هستند و در اقتصاد آزاد دولت های آن ها تصمیم گیرنده نهایی نیستند بلکه تسهیل کننده مراودات هستند و چون شرکت ها وکارخانه ها خصوصی هستند آن ها اگر صحنه ی بازی را ایمن نداد و از لحاظ اقتصادی به صرفه نداند از آن خارج خواهند شد.

می فایل