اخبار مهم
Home / سیاسی / آیا لاریجانی و عارف در یک فراکسیون حضور خواهند داشت؟
363347_100.jpg

آیا لاریجانی و عارف در یک فراکسیون حضور خواهند داشت؟

سرویس سیاسی vs666؛ امید کرمانی‌ها*

رقابت سياسي هفتم اسفند به پايان رسيد، به طوري که حتي تحليلگران اصلاح طلب نيز اعلام کردند پيش بيني رقم خوردن چنين نتيجه اي را نداشتند و به نوعي راهيابي ۳۰ نامزد حاضر در فهرست ائتلاف اميد به مجلس براي شان غير منتظره بوده است، شما به عنوان کسي که خود در فهرست ياد شده حضور داشتيد و از حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر به خانه ملت راه يافتيد، بفرماييد نظر شما چيست؟ شما هم غافلگير شديد يا آنکه انتظار اين پيروزي را داشتيد؟
يادم مي آيد هفته قبل از انتخابات با نشريه مثلث مصاحبه داشتم و اين مساله را اعلام کردم که شانس ما صد در صدي است و تمامي نامزدهاي فهرست ائتلاف اميد در تهران راي مي آورند.

چطور اين قدر دقيق ارزيابي داشتيد، حال آنکه حتي بعد از اعلام نتيجه هم خيلي از تحليلگران اصلاح طلب از شگفتي و غافلگيري خودشان سخن گفتند؟

با توجه به ترکيب ائتلافي که شکل گرفت رقم خوردن چنين نتيجه اي را پيش بيني مي کردم.

سوالي حين ايام تبليغات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ذهن مردم مطرح مي شد و آن اينکه چرا برخي اصولگراها همچون شما، آقاي کاظم جلالي و آقاي علي مطهري در ليست اصلاح طلبان بوديد؟
ما ائتلاف کرديم و اين ائتلاف هم نتيجه داد.

آيا اسم اين ائتلاف را مي توان ائتلاف جريان آقاي لاريجاني، اصلاح طلبان و جريان دولت گذاشت؟
ما اصولگرايان مستقل بوديم، بنابر اين ائتلافي که شکل گرفت ائتلاف مستقل ها، حاميان دولت و اصلاح طلبان بود.

اينکه گفته مي شود جريان آقاي لاريجاني جزو اضلاع ائتلاف اميد نبود و نام شما، آقاي جلالي و آقاي مطهري از کانال حزب اعتدال و توسعه وارد ليست ائتلاف اميد شد چقدر صحت دارد؟
اين را تازه الان مي شنوم. ائتلاف همان سه ضلعي را داشت که گفتم.

اما يکي از چهره هاي حاضر در شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان اعلام کرد که ائتلافي ميان اصلاح طلبان و جريان آقاي لاريجاني اتفاق نيفتاده، بلکه فقط با حزب اعتدال و توسعه ائتلاف انجام شد و براي آنکه آنها ليست جداگانه ندهند اصلاح طلبان پذيرفتند که چند نفر از نزديکان آقاي لاريجاني را در فهرست خود قرار دهند ، آيا همين طور است؟
من اين را نشنيدم و بعيد هم مي دانم اين طور باشد.

هم اکنون در برخي رسانه ها جلوي گرايش سياسي شما، آقاي مطهري و آقاي کاظم جلالي عنوان اصلاح طلب درج شده است، حال آنکه شما در مجلس نهم عضو فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت بوديد، الان چه گرايش سياسي داريد؟ آيا اصلاح طلب شديد؟
ما مستقليم، پيشينه سياسي ما مشخص است. ما اصولگرايان معتدلي بوديم که با داشتن هويت مشخص مستقل هستيم.

با همين رويکرد مستقل در مجلس دهم ادامه مي دهيد يا گرايش سياسي پيدا مي کنيد؟
حتما و حتما با دوستان مختلف خواهيم نشست و جلسات مختلفي خواهيم گذاشت و مجموعه خوب تر از ائتلاف اميد تشکيل خواهيم داد و اين اتفاق مي افتد تا ان شاءالله يک مجلس کارآمد، عقلاني و خردورز داشته باشيم.

توفيقي که ليست ائتلاف اميد کسب کرد حاصل چه مولفه هايي بود؟
همگرايي که بين گروه هاي مختلف اتفاق افتاد، بحث از خود گذشتگي برخي نامزدها، کنار هم قرار گرفتن سليقه هاي سياسي حامي دولت، حمايت همه سياسيون از مجموعه ائتلاف و حضور پرشور مردم پاي صندوق هاي راي در نتيجه اي که شکل گرفت اثر گذار بود.

برخي چهره هاي اصلاح طلب پيام ويدئويي آقاي خاتمي را در شکل گيري موج اجتماعي و توفيق ليست ائتلاف اميد موثر مي دانستند، نظر شما چيست؟
اين پيام هم موثر بود.

تعيين کننده بود يا فقط موثر بود؟
خيلي از عوامل دست به دست هم دادند و اين پيام هم موثر بود.

دو قطبي که بين ليست ائتلاف اميد و ائتلاف اصولگرايان شکل گرفت چه ماهيتي داشت؛ برخي مي گويند دو قطبي برجاميان. نابرجاميان بود، آيا همين طور است؟
فکر مي کنم فاکتور هاي متعددي در شکل گيري اين موضوع نقش داشت، مي تواند برجام، خواست مردم، ترکيب ائتلاف و موضوعات ديگر عامل وقوع دو قطبي انتخاباتي هفتم اسفند باشد.
در واقع اقشار و لايه هاي مختلفي از جامعه به حوزه هاي اخذ راي آمدند و راي خود را به داخل صندوق انداختند، هر کدام از آنها از زاويه اي مختص به خود به موضوع انتخابات هفتم اسفند نگاه مي کردند، بنابر اين نمي توان رقابت ايجاد شده بين دو ليست را تک عاملي دانست.

به نظر شما چرا هيچ نامزدي از ائتلاف اصولگرايان موفق نشد در جمع ۳۰ نماينده منتخب شهر تهران قرار گيرد؟
بالاخره حضور مردم تعيين کننده بود. مردم هميشه تحليلگران و سياسيون را در انتخابات غافلگير مي کنند. اين دوره هم همين طور شد. البته از قبل معلوم و مشخص بود که مردم خيلي نگاهي به مجموعه ائتلاف اصولگرايان ندارند ولي اتفاقي که افتاد با توجه به عملکرد هر مجموعه رقم خورد.

اگر اصولگراها مي آمدند از ظرفيت طيف آقاي لاريجاني استفاده مي کردند يعني همان ليست صداي ملت تقويت مي شد و مقابل ليست ائتلاف اصلاح طلبان و حاميان دولت قرار مي گرفت باز هم نتيجه کار همين بود؟
روي فرض ها و اگرها نمي توان تحليل کرد. بايد چنين اتفاقات مي افتاد و واکنش و بازخورد آن در فضاي جامعه مشاهده مي شد، بعد قابل ارزيابي بود. وقتي اين طور نشده بنابر اين جاي تحليل هم ندارد. امروز معماي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي حل شده است و راهي براي بازگشت به گذشته هم وجود ندارد.

يک تحليل وجود دارد که جنبه سلبي ليست اصولگراها به توفيق ليست اميد خيلي کمک کرد، آيا اين تحليل را مي پذيريد؟
همان طور که گفتم خيلي از عوامل به کمک هم آمد تا اين نتيجه حاصل شد.

وضعيت ائتلاف اميد پس از تشکيل مجلس دهم به چه صورت مي شود؟ آيا همچنان حاميان دولت، اصلاح طلبان و اصولگرايان رهرواني در ائتلاف با يکديگر باقي مي مانند يا هر کدام با تشکيل فراکسيون اختصاصي رويه خاص خود را پيش مي گيرند؟
به نظرم درباره تشکيل فراکسيون صحبت کردن هنوز زود است. انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تازه تمام شده است و سه ماه تا آغاز به کار دوره آينده نهاد قانونگذاري فاصله داريم، حتما دوباره بين طيف ها مذاکراتي انجام و بحث هاي مختلفي طرح خواهد شد، بنابر اين تا مباحث و مذاکرات ياد شده انجام نشود صحبت از موضوع مورد سوال و تشکيل فراکسيون در مجلس خيلي زود است و اظهار نظر درباره آن قرين به واقع نخواهد بود.

براي تعيين ترکيب هيات رئيسه و مديريت کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي اضلاع ائتلاف اميد چه رويکردي را دنبال مي کند؟ مشترک تصميم مي گيرند يا با هم رقابت مي کنند؟
من فکر مي کنم الان واقعا وقت اين حرف ها نيست. اين مجموعه شامل کساني است که اهل  مذاکره و گفتمان هستند، تا هفتم خرداد ۵۹ قريب سه ماه زمان داريم، بنابر اين در اين فاصله زماني خيلي مسائل پيش مي آيد، بنابر اين الان بحث درباره اين موضوعات زود است.

الان برخي ها گزينه رياست چرخشي مجلس را مطرح مي کنند، آيا احتمال وقوع چنين حالتي وجود دارد؟
من چنين موضوعي را نشنيدم.

سابقه رياست چرخشي در ادوار گذشته مجلس وجود نداشته، به نظر شما امکان دارد براي دور آينده چنين شيوه اي براي مديريت قوه مقننه در پيش گرفته شود؟

تصميم گيري در مجلس بر مبناي راي گيري است، حتي درباره ترکيب کميسيون هاي تخصصي نمايندگان حاضر در شعبي که در روز نخست آغاز کار دوره تشکيل مي شود نظر مي دهند. بنابر اين فارغ از موضوعات حاشيه اي که برخي با هدف شيطنت مطرح مي کنند بايد به موضوعات نگاه واقعي داشت.

با توجه به اينکه آقاي حداد عادل جزو۳۰ نماينده منتخب مردم تهران نيست، هم اکنون ائتلاف اميد رقيب جدي خود را در مجلس آينده چه کسي مي داند؟

با همفکري و تعامل و همکاري، مجلس آينده را اداره خواهيم کرد.

ممکن است عارف و لاریجانی در یک فراکسیون باشند

احتمال دارد آقاي لاريجاني و آقاي عارف در يک فراکسيون مشترک قرار بگيرند؟
در سايه مذاکرات هر اتفاقي ممکن است .

هدف ليست انتخاباتي ائتلاف اميد برداشتن گام دوم بود، گام سوم چيست؟
ان شاالله رياست جمهوري است.

اما بعضي اعضاي ائتلاف مي گويند تحقق برجام داخلي موضوع گام سوم است، يعني شما نظر ديگري داريد؟
برجام داخلي بعد از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي شروع شده است.

يک اتفاقي که در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي افتاد اين بود که حاميان و نيروهاي سياسي نزديک به آقاي لاريجاني حاضر نشدند با نامزدهاي جبهه پايداري در يک ليست مشترک قرار بگيرند، بعد از انتخابات چطور مي شود؟ با توجه به اينکه اصلاح طلبان اعلام کردند براي مديريت مجلس شوراي اسلامي برنامه دارند اين احتمال وجود دارد که فراکسيوني با ترکيب حاميان آقاي لاريجاني و نمايندگان همسو با پايداري در مجلس تشکيل شود تا رياست مجلس همچنان در اختيار اصولگراها باقي بماند، يعني اختلافات گذشته را کنار بگذارند؟
اين موضوع را نشنيدم و فعلا هم براي طرح اين مباحث زود است، بنابر اين اظهار نظر نمي کنم.

آقاي حداد عادل، رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس نهم بود، از آنجا که در مجلس آينده حضور ندارد آقاي لاريجاني در جايگاه رياست اين فراکسيون قرار مي گيرد؟ آيا چنين فراکسيوني تشکيل مي شود؟
نمي دانم.

تکليف فراکسيون رهروان در مجلس آينده چه مي شود؟
فراکسيون رهروان هم همين شرايط را دارد.

يعني ممکن است نام فراکسيون ها در مجلس شوراي اسلامي تغيير کند؟

فعلا معادلات مجلس آينده روشن نيست، تکليف ۶۴کرسي در انتخابات دور دوم مشخص مي شود، ضمن آنکه بايد باب مذاکرات و گفت و گوها باز شود و وقتي تبادل نظرها انجام شد مي توان درباره اين موضوعات اظهار نظر کرد.

منبع: مثلث

می فایل