اخبار مهم
Home / سیاسی / آلبوم اشرف پهلوی از تولد تا مرگ
366733_635.jpg

آلبوم اشرف پهلوی از تولد تا مرگ

سرویس فرهنگی vs666 : خواهر دوقلوی شاه خودش هم بدش نمی آمد در جنجال های خبری بماند و هیچگاه فراموش نشود. در حالی که خاندان پهلوی بنا به قانون حق دخالت در سیاست را نداشتند اشرف آشکارا در سیاست دخالت می کرد و با وابستگی به رانتهای قدرت و ثروت فعالیتهای گسترده اقتصادی داشت. همین رفتارها نام اشرف را بر سر زبانها انداخته بود. 

اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه و دختری که در دوران کودکی و در خانواده خود کمتر مورد توجه بود در دوران بزرگسالی به یکی از جنجالی ترین چهره های دوران پهلوی تبدیل شد؛‌ چهره ای که در بسیاری از بزنگاه های سیاسی کشور در آن دوران رد پایی از او را می توان دید از کودتای ۲۸ مرداد گرفته تا تاسیس بنیاد اشرف. شماره ۱۵۶ نشریه الکترونیکی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در کنار انتشار بخشی از خاطرات و بررسی شخصیت این چهره پر حاشیه دوران پهلوی آلبومی از تصاویر کمتر دیده شده از اشرف را از دوران کودکی تا پیری منتشر کرده است.

کودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹ و تغییر حکومت از قاجار به پهلوی از مطالب دیگری است که در این شماره نشریه الکترونیکی بهارستان منتشر شده است.

سندی از اعتراض امیر کبیر به شیوه کشورداری ناصرالدین شاه و شماتت شاه به دلیلتعلل درسان دیدن از سواره نانکلی در بخش دیگری از نشریه الکترونیکی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به چشم می خورد.

برای ورق زدن این نشریه الکترونیکی کافی است اینجا کلیک کنید.

می فایل