اخبار مهم
Home / فرهنگی / «آقای نخست وزیر» روایتی سیاه و سفید از مصدق نیست
486044_467.jpg

«آقای نخست وزیر» روایتی سیاه و سفید از مصدق نیست«آقای نخست وزیر»، بدون شک از کارهای تلویزیونی بهتر است، چرا که هم در فرم و هم در محتوای بدیع، این مستند یک سر و گردن از آثار تاریخی دیگر بالاتر است.

می فایل