اخبار مهم
Home / فرهنگی / آخرین ترکش دولت ۴ درصدی‌ها برای ترساندن مردم
510044_295.jpg

آخرین ترکش دولت ۴ درصدی‌ها برای ترساندن مردمانتشار مستند وضعیت سفید و ترساندن مردم از بازگشت تحریم‌ها و درگیر شدن کشور با جنگ؛ آخرین حربه کثیف دولت ۴ درصدی‌ها برای مقابله با روند رو به رشد ریزش آرایش بود.

می فایل